Kontakt

V prípade, že sa chcete stretnúť s duchovným otcom Vasiľom, môžete tak urobiť v Smolníku:

  • v sobotu od 9:00 počas pravidelných modlitieb za uzdravenie
  • v nedeľu od 9:00 počas liturgie, v resp. po liturgii
* Telefonické kontakty na otca Vasiľa neposkytujeme. Sobotné modlitby za uzdravenie, môžu byť zrušené kvôli nepriaznivému zdravotnému stavu otca Vasiľa, ale iba vo výnimočnom prípade

[easy_contact_forms fid=3]

Bankové spojenie: 0521878804/0900
* v prípade, že posielate milodar na chrám, napíšte svoje meno do správy pre prijímateľa