História

Cirkevná obec Smolník bola založená v roku 1994 ako filiálka obce Závadka, vtedy tu bol duchovným otcom Otec Milan Gerka. Neskôr sa z nej stala samostatná cirkevná obec, a jej duchovným otcom je otec Vasiľ Bobák. Bohoslužby sa konajú v novopostavenom chráme, ktorý sa staval od roku 2003 a vysvätený bol 19. októbra 2008. Pod cirkevnú obec spadajú aj obce Úhorná, Mníšek, Štós a Smolnícka Huta. Naša farnosť je známa najmä vďaka nášmu otcovi Vasiľovi, ktorý už mnohým ľuďom pomohol na ceste k uzdraveniu, svojimi modlitbami k Bohu, ktoré majú neuveriteľnú moc.