Vasiľ Bobák – nekrológ

Prvý deň Veľkého pôstu (27. februára 2017) bol dňom smútku a bolesti pre rodinu, známych a pravoslávnych veriacich, ale i pre všetkých, ktorým sa zapísal do sŕdc náš drahý o. d. mitr. prot. Vasilij Bobák, ktorý vo veku 88 rokov ukončil svoju pozemskú púť.

DSC_0071_smallSpráva o odchode tohto bohumilého človeka nás zasiahla rovnako ako odchod blízkeho príbuzného, pretože ním aj bol, ako sa vyjadril o. Zoil vo svojom príhovore pri poslednej rozlúčke, „členom rodiny“, pre každú jednu pravoslávnu rodinu v Smolníku.

Vtedy, keď už väčšina ľudí má pred sebou iba jediný cieľ: v zdraví a pokoji užiť dôchodok, o. Vasiľ iba začal „nový život“ v úlohe správcu našej cirkevnej obce. Napriek tomu, že ako človek mal za sebou neľahký život, detstvo poznačené emigráciou, následne ťažké roky za socializmu, ale i tragická strata syna, k svojej Bohom zverenej pastve prišiel s otvoreným srdcom prekypujúcim láskou. V svojej osobe a konaní uplatňoval všetky evanjeliové pravdy. Láska k Bohu i k ľuďom bola prítomná vo všetkom, čo robil. Práve svojou láskou, pokorou a trpezlivosť priviedol mnoho ľudí do chrámu a predovšetkým k Bohu. Nikdy nikomu nič nevnucoval násilím, lež ako milujúci otec láskavo viedol za ruku. Mnohé z novoprisťahovaných smolníckych rodín predtým nechodili do chrámu. Ale vďaka o. Vasilijovi nielenže začali robiť prvé kroky v pravosláví, ale sami sa stali svedkami mnohých zázrakov. Málokto z nás bral vážne otcove úmysly o výstavbe nového chrámu. A hoci sme dnes všetci svedkami veľkolepého Božieho príbytku, ani teraz mnohí nedokážu pochopiť, ako sa to podarilo. Jediná odpoveď je, ako hovoril sám o. Vasilij „z milosti Božej“ a ako my dodávame vďaka jeho silnej viere v Boha. O. Vasilij nikdy nepochyboval o tom, že všetko, o čo človek prosí s vierou v srdci bude vyslyšané. Modlitba bola preňho ako pre nás vzduch, bez ktorého nemôžeme žiť. Všetko čo robil, začínal s modlitbou, všetko o čo prosil i ďakoval, vkladal do modlitby. A to isté učil i nás a ľudí, ktorí za ním prichádzali s ťažkosťami. Nie raz pomáhal materiálne a radami z vlastnej skúsenosti, ale hlavným liekom na boľavú dušu ako náplasť prikladal svoje vrúcne modlitby.

Nie je možné do týchto pár riadkov vtesnať čo len zlomok zo života tohto služobníka Božieho a o to viac sa nedá slovami vyjadriť to, čo človek okúsi vlastným srdcom. Aj napriek žiaľu, že sme stratili nášho duchovného otca, ktorý nás viedol a stále dodával silu, ďakujeme nášmu Stvoriteľovi, že sme mohli prijímať Jeho blaho dať práve cez otca Vasilija.

O. Vasilij navždy zostane v našich srdciach i modlitbách.
Blažennyj pokoj i vičnaja jemu pamjať!

Veriaci zo Smolníka

Kniha o duchovnom otcovi Vasiľovi Bobákovi

Autori publikácie
Štefan Kruško, Peter Begeni a Vladimír Kapraľ
Pravoslávna cirkevná obec v Smolníku

O Z N A M U J Ú

že sa bude konať verejná prezentácia knihy o živote a službe
o. prot. Mgr. Vasiľa BOBÁKA, CSc.,
„ČLOVEK BOHOM POŽEHNANÝ“,

ktorá sa bude konať v nedeľu 20.mája 2012 o 12:00 hod.
v chráme Záštity Presvätej Bohorodičky v Smolníku.

Chrámový sviatok PCO Smolník

Dnes sa konal v našej obci chrámový sviatok PCO Smolník pri oslavách sviatku Pokrovy presvätej Bohorodičky. Zúčastnil sa aj jeho preosvietenosť arcibiskup Slovenska Ján. Počas slávnosti bol vysvätení brat Zoil na diakona, k čomu mu srdečne blahoželáme.

Aj keď tento rok bolo menej hostí, ako je zvykom, počasie ozdobilo tento sviatočný deň. Tí, ktorí tento rok nemohli prísť budú mať čoskoro ďalšiu možnosť. Predpokladá sa, že už na jar budúceho roku by sa mala konať vysviacka novopostavenej zvonice, na ktorej sa v týchto dňoch pracuje na finálnych úpravách.

Pozrite si na priložených fotografiách, ako to počas sviatku vyzeralo.

Taras Kapraľ